CHÙM TOUR TẾT TRONG NƯỚC - LETS VIỆT TRAVEL

CHÙM TOUR TẾT TRONG NƯỚC - LETS VIỆT TRAVEL

CHÙM TOUR TẾT TRONG NƯỚC - LETS VIỆT TRAVEL

CHÙM TOUR TẾT TRONG NƯỚC - LETS VIỆT TRAVEL

CHÙM TOUR TẾT TRONG NƯỚC - LETS VIỆT TRAVEL
CHÙM TOUR TẾT TRONG NƯỚC - LETS VIỆT TRAVEL

CHÙM TOUR TẾT TRONG NƯỚC

Tour Du Lịch Đảo Bình Ba Tết Nguyên Đán
2 Ngày 2 Đêm
1.295.000 VNĐ
Khởi hành: Tối mùng 2 tết
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Nhà Nghỉ Bìn Ba
Giá: 1.295.000 VNĐ

Tour Du Lịch Đảo Bình Ba Tết Nguyên Đán

Chùm Tour Du Lịch Tết Nguyên Đáng 2017
2 Ngày Đến 6 Ngày
Liên hệ
Khởi hành: Từ Mùng 1,2,3,4,6 Tết Âm Lịch
Thời gian: 2 Ngày Đến 6 Ngày
Phương tiện: Đi và về bằng Xe + Máy Bay
Khách sạn: 2 Sao & 3 Sao & 4 Sao
Giá: Liên hệ

Chùm Tour Du Lịch Tết Nguyên Đáng 2017

Du Lịch Tây Nguyên - 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
4 Ngày 3 Đêm
3.300.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2 Tết Âm Lịch
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 3 Sao
Giá: 3.300.000 VNĐ

Du Lịch Tây Nguyên - 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Phú Quốc - 3 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
3 Ngày 3 Đêm
3.950.000 VNĐ
Khởi hành: Tối Mùng 2 Tết Âm Lịch
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 2 Sao
Giá: 3.950.000 VNĐ

Du Lịch Phú Quốc - 3 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Phú Quốc - 3 Ngày 2 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
3 Ngày 2 Đêm
6.650.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 3 Tết Âm Lịch
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 2 Sao
Giá: 6.650.000 VNĐ

Du Lịch Phú Quốc - 3 Ngày 2 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Phan Thiết - 3 Ngày 2 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
3 Ngày 2 Đêm
2.450.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 3 Sao & Resort 3 Sao
Giá: 2.450.000 VNĐ

Du Lịch Phan Thiết - 3 Ngày 2 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Phan Thiết - 2 Ngày 1 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
2 Ngày 1 Đêm
1.650.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 3, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 3 Sao & 4 Sao
Giá: 1.650.000 VNĐ

Du Lịch Phan Thiết - 2 Ngày 1 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Ninh Chữ - 3 Ngày 2 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
3 Ngày 2 Đêm
2.450.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Resort 3 Sao
Giá: 2.450.000 VNĐ

Du Lịch Ninh Chữ - 3 Ngày 2 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Nha Trang - Đà Lạt - 5 Ngày 4 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
5 Ngày 4 Đêm
4.150.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 2 Sao
Giá: 4.150.000 VNĐ

Du Lịch Nha Trang - Đà Lạt - 5 Ngày 4 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Nha Trang - 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
4 Ngày 3 Đêm
3.100.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 2 Sao & 3 Sao & 4 Sao
Giá: 3.100.000 VNĐ

Du Lịch Nha Trang - 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Nha Trang - 3 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
3 Ngày 3 Đêm
2.590.000 VNĐ
Khởi hành: Tối Mùng 1, 2, 4 Tết
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 2 Sao & 3 Sao & 4 Sao
Giá: 2.590.000 VNĐ

Du Lịch Nha Trang - 3 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Hà Nội - Hạ Long - 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
4 Ngày 3 Đêm
4.250.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 3, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 3 Sao
Giá: 4.250.000 VNĐ

Du Lịch Hà Nội - Hạ Long - 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Hà Nội - Hạ Long - Sapa - 6 Ngày 5 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
6 Ngày 5 Đêm
6.350.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 3, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 3 Sao
Giá: 6.350.000 VNĐ

Du Lịch Hà Nội - Hạ Long - Sapa - 6 Ngày 5 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Đảo Điệp Sơn - Phú Yên - 3 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
3 Ngày 3 Đêm
2.550.000 VNĐ
Khởi hành: Tối Mùng 2, 4 Tết
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 4 Sao
Giá: 2.550.000 VNĐ

Du Lịch Đảo Điệp Sơn - Phú Yên - 3 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
4 Ngày 3 Đêm
8.250.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2 Tết Âm Lịch
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 3 Sao
Giá: 8.250.000 VNĐ

Du Lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
4 Ngày 3 Đêm
2.900.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 2 Sao & 3 Sao
Giá: 2.900.000 VNĐ

Du Lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Đà Lạt 3 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )
3 Ngày 3 Đêm
2.450.000 VNĐ
Khởi hành: Tối Mùng 1, 2, 4 Tết
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 2 Sao & 3 Sao
Giá: 2.450.000 VNĐ

Du Lịch Đà Lạt 3 Ngày 3 Đêm ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Cần Thơ ( Tết Nguyên Đáng )
2 Ngày 1 Đêm
1.450.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 3 Sao
Giá: 1.450.000 VNĐ

Du Lịch Cần Thơ ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau ( Tết Nguyên Đáng )
4 Ngày 3 Đêm
3.450.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 3 Sao
Giá: 3.450.000 VNĐ

Du Lịch Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau ( Tết Nguyên Đáng )

Du Lịch Đảo Bình Ba ( Tết Nguyên Đáng )
2 Ngày 2 Đêm
1.550.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2, 3, 4 Tết Âm Lịch
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Nhà nghỉ Bình Ba
Giá: 1.550.000 VNĐ

Du Lịch Đảo Bình Ba ( Tết Nguyên Đáng )

Tour Trong Nước
Video - clips
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Go to TOP