HONG KONG - ẤN ĐỘ - LETS VIỆT TRAVEL

HONG KONG - ẤN ĐỘ - LETS VIỆT TRAVEL

HONG KONG - ẤN ĐỘ - LETS VIỆT TRAVEL

HONG KONG - ẤN ĐỘ - LETS VIỆT TRAVEL

HONG KONG - ẤN ĐỘ - LETS VIỆT TRAVEL
HONG KONG - ẤN ĐỘ - LETS VIỆT TRAVEL

HONG KONG - ẤN ĐỘ

DU LỊCH ẤN ĐỘ - HÀNH HƯƠNG VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT ( 12 NGÀY 11 ĐÊM )
12 Ngày 11 Đêm
32.990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 32.990.000 VNĐ

DU LỊCH ẤN ĐỘ - HÀNH HƯƠNG VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT ( 12 NGÀY 11 ĐÊM )

HONGKONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN ( 5 NGÀY 4 ĐÊM )
5 Ngày 4 Đêm
12.490.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 12.490.000 VNĐ

HONGKONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN ( 5 NGÀY 4 ĐÊM )

HONGKONG – THIỀN VIỆN CHÍ LIÊN ( 4 NGÀY 3 ĐÊM )
4 Ngày 3 Đêm
9.999.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 9.999.000 VNĐ

HONGKONG – THIỀN VIỆN CHÍ LIÊN ( 4 NGÀY 3 ĐÊM )

Tour Trong Nước
Video - clips
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Go to TOP