TOUR ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - LETS VIỆT TRAVEL

TOUR ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - LETS VIỆT TRAVEL

TOUR ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - LETS VIỆT TRAVEL

TOUR ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - LETS VIỆT TRAVEL

TOUR ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - LETS VIỆT TRAVEL
TOUR ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - LETS VIỆT TRAVEL

TOUR ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC

DU LỊCH TRUNG QUỐC : BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀN CHÂU – TÔ CHÂU
6 Ngày 5 Đêm
13.499.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Tiêu chuẩn 3 Sao
Giá: 13.499.000 VNĐ

DU LỊCH TRUNG QUỐC : BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀN CHÂU – TÔ CHÂU

DU LỊCH TRUNG QUỐC : BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH – TỬ CẤM THÀNH
4 Ngày 3 Đêm
7.888.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Tiêu chuẩn 3 Sao
Giá: 7.888.000 VNĐ

DU LỊCH TRUNG QUỐC : BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH – TỬ CẤM THÀNH

Tour Du Lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
6 Ngày 5 Đêm
15.990.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3, 4 Sao
Giá: 15.990.000 VNĐ

Tour Du Lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

DU LỊCH TAM Á - TRỪNG MẠI - HẢI KHẨU ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )
6 Ngày 5 Đêm
8.990.000 VNĐ
Khởi hành: Thứ 4 Hàng Tuần
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 4 Sao
Giá: 8.990.000 VNĐ

DU LỊCH TAM Á - TRỪNG MẠI - HẢI KHẨU ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU ( 7 NGÀY 6 ĐÊM )
7 Ngày 6 Đêm
17.499.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 17.499.000 VNĐ

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU ( 7 NGÀY 6 ĐÊM )

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – THẠCH LÂM – CÔN MINH ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )
6 Ngày 5 Đêm
17.799.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 17.799.000 VNĐ

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – THẠCH LÂM – CÔN MINH ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )

DU LỊCH ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – A LÝ SƠN – CAO HÙNG ( 6 NGÀY 6 ĐÊM )
6 Ngày 6 Đêm
13.990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 6 Ngày 6 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 13.990.000 VNĐ

DU LỊCH ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – A LÝ SƠN – CAO HÙNG ( 6 NGÀY 6 ĐÊM )

DU LỊCH ĐÀI LOAN ( 4 NGÀY 3 ĐÊM )
4 Ngày 3 Đêm
9.999.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 9.999.000 VNĐ

DU LỊCH ĐÀI LOAN ( 4 NGÀY 3 ĐÊM )

DU LỊCH ĐÀI LOAN ( 5 NGÀY 4 ĐÊM )
5 Ngày 4 Đêm
8.990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 8.990.000 VNĐ

DU LỊCH ĐÀI LOAN ( 5 NGÀY 4 ĐÊM )

Tour Trong Nước
Video - clips
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Go to TOP