Tour Du Lịch Lễ 30/4-1/5/2018 - LETS VIỆT TRAVEL

Tour Du Lịch Lễ 30/4-1/5/2018 - LETS VIỆT TRAVEL

Tour Du Lịch Lễ 30/4-1/5/2018 - LETS VIỆT TRAVEL

Tour Du Lịch Lễ 30/4-1/5/2018 - LETS VIỆT TRAVEL

Tour Du Lịch Lễ 30/4-1/5/2018 - LETS VIỆT TRAVEL
Tour Du Lịch Lễ 30/4-1/5/2018 - LETS VIỆT TRAVEL

Tour Du Lịch Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Đảo Bình Hưng Ninh Chữ Lễ 30/4-1/5/2018
2 Ngày 2 Đêm
1.950.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Nhà Nghỉ Bình Hưng
Giá: 1.950.000 VNĐ

Tour Du Lịch Đảo Bình Hưng Ninh Chữ Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Nha Trang Đảo Điệp Sơn Lễ 30/4-1/5/2018
3 Ngày 3 Đêm
2.750.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Khách Sạn 2 Sao
Giá: 2.750.000 VNĐ

Tour Du Lịch Nha Trang Đảo Điệp Sơn Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Cần Thơ Lễ 30/4-1/5/2018
2 Ngày 1 Đêm
1.350.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Khách Sạn 4 Sao
Giá: 1.350.000 VNĐ

Tour Du Lịch Cần Thơ Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Đảo Nam Du Lễ 30/4-1/5/2018
2 Ngày 2 Đêm
1.995.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Nhà Nghỉ Nam Du
Giá: 1.995.000 VNĐ

Tour Du Lịch Đảo Nam Du Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Đảo Điệp Sơn Phú Yên Lễ 30/4-1/5/2018
3 Ngày 3 Đêm
2.850.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Khách Sạn 3,4 Sao
Giá: 2.850.000 VNĐ

Tour Du Lịch Đảo Điệp Sơn Phú Yên Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Đà Nẵng Hội An Bà Nà Hill Lễ 30/4-1/5/2018
4 Ngày 3 Đêm
4.450.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 4.450.000 VNĐ

Tour Du Lịch Đà Nẵng Hội An Bà Nà Hill Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Phú Quốc Lễ 30/4-1/5/2018
3 Ngày 3 Đêm
3.600.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Khách Sạn 2 Sao
Giá: 3.600.000 VNĐ

Tour Du Lịch Phú Quốc Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Đảo Bình Ba Lễ 30/4-1/5/2018
2 Ngày 2 Đêm
1.950.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Nhà Nghỉ Bình Ba
Giá: 1.950.000 VNĐ

Tour Du Lịch Đảo Bình Ba Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Cổng Trời Đà Lạt Lễ 30/4-1/5/2018
2 Ngày 1 Đêm
1.790.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 1.790.000 VNĐ

Tour Du Lịch Cổng Trời Đà Lạt Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Ninh Chữ Vịnh Vĩnh Hy Lễ 30/4-1/5/2018
2 Ngày 2 Đêm
1.950.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Resort 3 Sao
Giá: 1.950.000 VNĐ

Tour Du Lịch Ninh Chữ Vịnh Vĩnh Hy Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Du Lịch Phan Thiết Lễ 30/4-1/5/2018
2 Ngày 1 Đêm
1.250.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Resort 4 Sao
Giá: 1.250.000 VNĐ

Tour Du Lịch Phan Thiết Lễ 30/4-1/5/2018

Bảng Giá Tổng Hợp Tour Du Lịch Lễ 30/4-1/5/2019
2 Ngày đến 4 Ngày 3 Đêm
1.000.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 2 Ngày đến 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Khách Sạn 2,3,4,5 Sao
Giá: 1.000.000 VNĐ

Bảng Giá Tổng Hợp Tour Du Lịch Lễ 30/4-1/5/2019

DU LỊCH THÁI LAN - LỄ HỘI TÉ NƯỚC SONGKRAN
5 Ngày 4 Đêm
6.600.000 VNĐ
Khởi hành: Ngày 11, 12, 14, 15/4/2018
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 6.600.000 VNĐ

DU LỊCH THÁI LAN - LỄ HỘI TÉ NƯỚC SONGKRAN

Tour Du Lịch Đà Lạt Lễ 30/4-1/5/2018
3 Ngày 3 Đêm
1.990.000 VNĐ
Khởi hành: Dịp lễ 30/4/2019
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Khách Sạn 1 Sao & 2 Sao
Giá: 1.990.000 VNĐ

Tour Du Lịch Đà Lạt Lễ 30/4-1/5/2018

Tour Trong Nước
Video - clips
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Go to TOP