Tour Ghép Đoàn - LETS VIỆT TRAVEL

Tour Ghép Đoàn - LETS VIỆT TRAVEL

Tour Ghép Đoàn - LETS VIỆT TRAVEL

Tour Ghép Đoàn - LETS VIỆT TRAVEL

Tour Ghép Đoàn - LETS VIỆT TRAVEL
Tour Ghép Đoàn - LETS VIỆT TRAVEL

HONG KONG - ẤN ĐỘ

DU LỊCH ẤN ĐỘ - HÀNH HƯƠNG VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT ( 12 NGÀY 11 ĐÊM )
12 Ngày 11 Đêm
32.990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 32.990.000 VNĐ

DU LỊCH ẤN ĐỘ - HÀNH HƯƠNG VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT ( 12 NGÀY 11 ĐÊM )

HONGKONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN ( 5 NGÀY 4 ĐÊM )
5 Ngày 4 Đêm
12.490.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 12.490.000 VNĐ

HONGKONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN ( 5 NGÀY 4 ĐÊM )

HONGKONG – THIỀN VIỆN CHÍ LIÊN ( 4 NGÀY 3 ĐÊM )
4 Ngày 3 Đêm
9.999.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 9.999.000 VNĐ

HONGKONG – THIỀN VIỆN CHÍ LIÊN ( 4 NGÀY 3 ĐÊM )

TOUR ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC

DU LỊCH TRUNG QUỐC : BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀN CHÂU – TÔ CHÂU
6 Ngày 5 Đêm
13.499.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Tiêu chuẩn 3 Sao
Giá: 13.499.000 VNĐ

DU LỊCH TRUNG QUỐC : BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀN CHÂU – TÔ CHÂU

DU LỊCH TRUNG QUỐC : BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH – TỬ CẤM THÀNH
4 Ngày 3 Đêm
7.888.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Tiêu chuẩn 3 Sao
Giá: 7.888.000 VNĐ

DU LỊCH TRUNG QUỐC : BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH – TỬ CẤM THÀNH

Tour Du Lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
6 Ngày 5 Đêm
15.990.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3, 4 Sao
Giá: 15.990.000 VNĐ

Tour Du Lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

DU LỊCH TAM Á - TRỪNG MẠI - HẢI KHẨU ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )
6 Ngày 5 Đêm
8.990.000 VNĐ
Khởi hành: Thứ 4 Hàng Tuần
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 4 Sao
Giá: 8.990.000 VNĐ

DU LỊCH TAM Á - TRỪNG MẠI - HẢI KHẨU ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU ( 7 NGÀY 6 ĐÊM )
7 Ngày 6 Đêm
17.499.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 17.499.000 VNĐ

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU ( 7 NGÀY 6 ĐÊM )

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – THẠCH LÂM – CÔN MINH ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )
6 Ngày 5 Đêm
17.799.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 17.799.000 VNĐ

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – THẠCH LÂM – CÔN MINH ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )

DU LỊCH ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – A LÝ SƠN – CAO HÙNG ( 6 NGÀY 6 ĐÊM )
6 Ngày 6 Đêm
13.990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 6 Ngày 6 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 13.990.000 VNĐ

DU LỊCH ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – A LÝ SƠN – CAO HÙNG ( 6 NGÀY 6 ĐÊM )

DU LỊCH ĐÀI LOAN ( 4 NGÀY 3 ĐÊM )
4 Ngày 3 Đêm
9.999.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 9.999.000 VNĐ

DU LỊCH ĐÀI LOAN ( 4 NGÀY 3 ĐÊM )

DU LỊCH ĐÀI LOAN ( 5 NGÀY 4 ĐÊM )
5 Ngày 4 Đêm
8.990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 8.990.000 VNĐ

DU LỊCH ĐÀI LOAN ( 5 NGÀY 4 ĐÊM )

MỸ - CANADA

DU LỊCH NAM PHI ( 9 NGÀY 8 ĐÊM )
9 Ngày 8 Đêm
62.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 62.900.000 VNĐ

DU LỊCH NAM PHI ( 9 NGÀY 8 ĐÊM )

DU LỊCH CANADA (11 NGÀY 10 ĐÊM)
11 Ngày 10 Đêm
94.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 94.900.000 VNĐ

DU LỊCH CANADA (11 NGÀY 10 ĐÊM)

ALASKA - ANCHORAGE - VANCOVER - JASPER - LAKE LOUISE - BANFF - CALGARY ( 9 NGÀY 8 ĐÊM )
9 Ngày 8 Đêm
179.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 179.900.000 VNĐ

ALASKA - ANCHORAGE - VANCOVER - JASPER - LAKE LOUISE - BANFF - CALGARY ( 9 NGÀY 8 ĐÊM )

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – THĂM THÂN NHÂN ( 7 NGÀY 6 ĐÊM )
7 Ngày 6 Đêm
55.800.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 55.800.000 VNĐ

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – THĂM THÂN NHÂN ( 7 NGÀY 6 ĐÊM )

NEW YORK – PHILADELPHIA -  WASHINGTON DC – LASVEGAS - HOOVER DAM - LOS ANGELES - THĂM THÂN NHÂN ( 10
10 Ngày 09 Đêm
69.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 10 Ngày 09 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 69.900.000 VNĐ

NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON DC – LASVEGAS - HOOVER DAM - LOS ANGELES - THĂM THÂN NHÂN ( 10

DU LỊCHQUẦN ĐẢO HAWAII XINH ĐẸP ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )
6 Ngày 5 Đêm
68.800.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 68.800.000 VNĐ

DU LỊCHQUẦN ĐẢO HAWAII XINH ĐẸP ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )

CHÂU ÂU

ĐAN MẠCH – NA UY – THỤY ĐIỂN – PHẦN LAN ( 12 NGÀY 11 ĐÊM )
12 Ngày 11 Đêm
98.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 98.900.000 VNĐ

ĐAN MẠCH – NA UY – THỤY ĐIỂN – PHẦN LAN ( 12 NGÀY 11 ĐÊM )

PHÁP - Ý - THỤY SĨ (11 NGÀY 10 ĐÊM)
11 Ngày 10 Đêm
74.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 74.900.000 VNĐ

PHÁP - Ý - THỤY SĨ (11 NGÀY 10 ĐÊM)

PHÁP – BỈ - LUXEMBURG - HÀ LAN – ĐỨC ( 9 NGÀY 8 ĐÊM )
9 Ngày 8 Đêm
57.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 57.900.000 VNĐ

PHÁP – BỈ - LUXEMBURG - HÀ LAN – ĐỨC ( 9 NGÀY 8 ĐÊM )

HÀN QUỐC

DU LỊCH HÀN QUỐC 5 NGÀY 5 ĐÊM
5 Ngày 5 Đêm
16.999.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 5 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 16.999.000 VNĐ

DU LỊCH HÀN QUỐC 5 NGÀY 5 ĐÊM

DU LỊCH HÀN QUỐC 6 NGÀY 5 ĐÊM
6 Ngày 5 Đêm
22.500.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 22.500.000 VNĐ

DU LỊCH HÀN QUỐC 6 NGÀY 5 ĐÊM

DU LỊCH HÀN QUỐC 4 NGÀY 4 ĐÊM
4 Ngày 4 Đêm
12.790.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 12.790.000 VNĐ

DU LỊCH HÀN QUỐC 4 NGÀY 4 ĐÊM

NHẬT BẢN

DU LỊCH NHẬT BẢN 4 NGÀY 3 ĐÊM
4 Ngày 3 Đêm
21.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 21.900.000 VNĐ

DU LỊCH NHẬT BẢN 4 NGÀY 3 ĐÊM

DU LỊCH NHẬT BẢN 5 NGÀY 4 ĐÊM
5 Ngày 4 Đêm
26.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao
Giá: 26.900.000 VNĐ

DU LỊCH NHẬT BẢN 5 NGÀY 4 ĐÊM

DU LỊCH NHẬT BẢN 6 NGÀY 5 ĐÊM
6 Ngày 5 Đêm
33.900.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 33.900.000 VNĐ

DU LỊCH NHẬT BẢN 6 NGÀY 5 ĐÊM

CAMPUCHIA

CAMPUCHIA - XÀ XÍA – BOKOR – SIHANOUK – KOHRONG – KEPT
3 Ngày 3 Đêm
3.250.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tuần
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 3.250.000 VNĐ

CAMPUCHIA - XÀ XÍA – BOKOR – SIHANOUK – KOHRONG – KEPT

PHNOMPENH - SIEM REAP - 4 NGÀY 3 ĐÊM
4 NGÀY 3 ĐÊM
3.290.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 3 Sao & 4 Sao
Giá: 3.290.000 VNĐ

PHNOMPENH - SIEM REAP - 4 NGÀY 3 ĐÊM

SIHANOUK - KOHRONG - BOKOR 4 NGÀY 3 ĐÊM
04 Ngày 03 Đêm
3.290.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 04 Ngày 03 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng xe
Khách sạn: 3 Sao & 4 Sao
Giá: 3.290.000 VNĐ

SIHANOUK - KOHRONG - BOKOR 4 NGÀY 3 ĐÊM

THÁI LAN

Tour Du Lịch Thái Lan 5 Ngày 4 Đêm Giá Rẻ
5 Ngày 4 Đêm
5.850.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách sạn 3,4 Sao
Giá: 5.850.000 VNĐ

Tour Du Lịch Thái Lan 5 Ngày 4 Đêm Giá Rẻ

THAI LAND 6 NGÀY 5 ĐÊM
6 Ngày 5 Đêm
6.390.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tuần
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Khách Sạn 3 Sao & 4 Sao
Giá: 6.390.000 VNĐ

THAI LAND 6 NGÀY 5 ĐÊM

THAILAND 4 NGÀY 3 ĐÊM
4 NGÀY 3 ĐÊM
5.390.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 4 Sao & 5 Sao
Giá: 5.390.000 VNĐ

THAILAND 4 NGÀY 3 ĐÊM

THAILAND 5 NGÀY 4 ĐÊM
5 NGÀY 4 ĐÊM
5.800.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 3 Sao & 4 Sao
Giá: 5.800.000 VNĐ

THAILAND 5 NGÀY 4 ĐÊM

SINGAPORE - MALAYSIA

MALAYSIA - SINGAPORE 6 NGÀY 5 ĐÊM
6 NGÀY 5 ĐÊM
11.900.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 3 Sao & 4 Sao
Giá: 11.900.000 VNĐ

MALAYSIA - SINGAPORE 6 NGÀY 5 ĐÊM

MALAYSIA 4 NGÀY 3 ĐÊM
4 NGÀY 3 ĐÊM
6.990.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 3 Sao & 4 Sao
Giá: 6.990.000 VNĐ

MALAYSIA 4 NGÀY 3 ĐÊM

SINGAPORE 4 NGÀY 3 ĐÊM
4 NGÀY 3 ĐÊM
8.890.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 3 Sao & 4 Sao
Giá: 8.890.000 VNĐ

SINGAPORE 4 NGÀY 3 ĐÊM

TOUR HẤP DẪN ĐẶC BIỆT

Du Lich Dubai ( 5 Ngày 4 Đêm )
5 Ngày 4 Đêm
24.590.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 4 Sao
Giá: 24.590.000 VNĐ

Du Lich Dubai ( 5 Ngày 4 Đêm )

Tour Du Lịch Nhật Bản ( 5 Ngày 5 Đêm )
5 Ngày 5 Đêm
23.990.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 5 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 3 Sao & 4 Sao
Giá: 23.990.000 VNĐ

Tour Du Lịch Nhật Bản ( 5 Ngày 5 Đêm )

Tour Du Lịch Hàn Quốc ( 5 Ngày 4 Đêm )
5 Ngày 4 Đêm
12.900.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: 3 Sao & 4 Sao
Giá: 12.900.000 VNĐ

Tour Du Lịch Hàn Quốc ( 5 Ngày 4 Đêm )

MALDIVES

DU LỊCH MALDIVES 5 NGÀY 4 ĐÊM
5 Ngày 4 Đêm
35.990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Resort 4 Sao
Giá: 35.990.000 VNĐ

DU LỊCH MALDIVES 5 NGÀY 4 ĐÊM

THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH MALDIVES
5 Ngày 4 Đêm
38.990.000 VNĐ
Khởi hành: Hàng Tháng
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Resort 4 Sao Quốc Tế
Giá: 38.990.000 VNĐ

THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH MALDIVES

MALDIVES 4 NGÀY 3 ĐÊM
4 NGÀY 3 ĐÊM
36.900.000 VNĐ
Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
Phương tiện: Đi và về bằng máy bay
Khách sạn: Resort Cao Cấp Trên Biển
Giá: 36.900.000 VNĐ

MALDIVES 4 NGÀY 3 ĐÊM

Tour Trong Nước
Video - clips
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Go to TOP