Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ - LETS VIỆT TRAVEL

Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ - LETS VIỆT TRAVEL

Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ - LETS VIỆT TRAVEL

Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ - LETS VIỆT TRAVEL

Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ - LETS VIỆT TRAVEL
Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ - LETS VIỆT TRAVEL

Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ

Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ

Giá: Liên hệ

Thông Tin Chi Tiết

Bảng giá cho thuê xe du lịch 45 chỗ (Tham khảo):

STT TUYẾN ĐƯỜNG KM THỜI GIAN SPACE UNIVERSE
1 Đón/tiễn trong sân bay (trong tour)   3 giờ 1.000.000 1.100.000
2 Đón/tiễn sân bay (ngoài tour)   4 giờ 1.100.000 1.200.000
3 City ½ ngày   3 – 4 giờ 1.400.000 1.500.000
4 City 1 ngày (trong tour)   6 – 8 giờ 2.300.000 2.500.000
5 City 1 ngày (ngoài tour)   6 – 8 giờ 2.500.000 2.800.000
6 Ăn tối(trong tour)   3 giờ 500.000 600.000
7 Ăn tối (ngoài tour)/Bình Quới   3 giờ 1.000.000 1.000.000
8 Ngoài giờ   1 giờ 140.000 150.000
9 SG– Củ Chi – SG 150 5 giờ 2.500.000 2.800.000
10 SG – Củ Chi – Bến Được – SG 180 1 ngày 2.700.000 3.000.000
11 SG – Tây Ninh – Củ Chi – SG 280 1 ngày 4.000.000 4.200.000
12 SG – Cái Bè – SG 250 1 ngày 4.000.000 4.200.000
13 SG – Mỹ Tho – SG 180 1 ngày 2.800.000 3.000.000
14 SG – Mỹ Tho – Trại Rắn – SG 190 1 ngày 3.500.000 4.000.000
15 SG – Vũng Tàu/ Long Hải – SG 300 1 ngày 4.500.000 5.000.000
16 SG – Vũng Tàu/ Long Hải – SG 380 2 ngày 6.000.000 6.500.000
17 SG – Bình Châu – SG 340 1 ngày 4.500.000 5.000.000
18 SG – Bình Châu – SG 420 2 ngày 6.000.000 6.500.000
19 SG – Cái Bè – Vĩnh Long  – SG 300 1 ngày 5.500.000 6.000.000
20 SG – Cái Bè – Vĩnh Long  – SG 350 2 ngày 6.000.000 6.500.000
21 SG – Vĩnh Long – Cần Thơ – SG 450 2 ngày 7.000.000 7.500.000
22 SG – Vĩnh Long – Cần Thơ – SG 520 3 ngày 8.500.000 9.000.000
23 SG – Châu Đốc – SG 600 2 ngày 9.000.000 10.000.000
24 SG – Châu Đốc – Cần Thơ – SG 650 2 ngày 9.500.000 10.500.000
25 SG – Châu Đốc – SG 750 3 ngày 11.000.000 12.000.000
26 SG – Phan Thiết – SG 400 1 ngày 5.500.00 6.000.000
27 SG – Phan Thiết – Mũi Né – SG 480 2 ngày 7.500.000 8.000.000
28 SG – Phan Thiết – Mũi Né – SG 600 3 ngày 9.000.000 10.000.000
29 SG – Madagui – SG 440 2 ngày 6.500.000 7.000.000
30 SG – Đà Lạt – SG 750 2 ngày 10.000.000 11.000.000
31 SG – Đà Lạt – SG 850 3 ngày 12.000.000 13.000.000
32 SG – Đà Lạt – SG 950 4 ngày 12.000.000 13.000.000
33 SG – Nha Trang – SG 1000 2 ngày 12.000.000 13.000.000
34 SG – Nha Trang – SG 1100 3 ngày 13.000.000 14.000.000
35 SG – Nha Trang – SG 1200 4 ngày 14.000.000 15.000.000
36 SG – Đà Lạt – Nha Trang – SG 1250 4 ngày 15.000.000 16.000.000
37 SG – Buôn Ma Thuột – SG 950 2 ngày 13.000.000 14.000.000
38 SG – Buôn Ma Thuột – SG 1050 3 ngày 14.000.000 15.000.000
 

Mục khác

Tour Trong Nước
Video - clips
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Go to TOP